Kjørerutiner i Jåttåvågen

I forståelse med Stavanger kommune v/ Iqbal Mohammed har vi fått tillatelse til å stå parkert i enden av Jåttåvågveien på følgende betingelser:

Sykkelfeltet må ikke sperres og en bør ikke la bilen stå å gå på tomgang. Hvis dette etterfølges vil ikke Stavanger parkering bøtelegge drosjene.  Vennligst respekter dette slik at vi får beholde denne oppstillingsplassen.