Trafikkmeldinger:

09.04.2021  kl. 18:00 12.04.2021  kl. 05:00

Fv 4582 Misjonsveien vil være helt stengt i området Misjonshøgskolen. Omkjøring skiltes

Stavanger
12.04.2021   18.04.2021 FV 334 Austråttbakken blir helt stengt fra rundkjøringev ved Hoveveien og opp til Bratteveien . Omkjøring skiltes Sandnes