Trafikkmeldinger:

02.08.19   kl. 01:00 02.08.19   kl.06:00 Hillevågstunnelen stenges for teknisk vedlikehold. Omkjøring skiltet  Stavanger
02.08.19   kl.21:00 03.08.19   kl. 01:00  FV 13 Austråtttunnelen stenges for teknisk vedlikehold Sandnes
05.08.19   00:00 29.08.19   kl. 00:00 FV 318 Austrumdalvegen stenges for fjellsikring. Vegen vil være stengt mandag – onsdag 07:00 – 17:30, torsdag 07:00 – 15:00  Det tilrettelegges for at skolerute går som normalt Bjerkreim
08.08.19   kl. 09:00 09.08.19   kl.21:00 FV 14 stengt mellom Tekse  – Bjørnemo pga Asfaltarbeid  Lund
 01.01.18 Desember 2019  FV 13  Solbakk / Ryfasttunnelen Strand / Stavanger 
 01.01.18 Desember 2019 Hundvåg – Buøy   VEIARBEID Stavanger
01.01.18 Desember 2019 E- 39 Byhaugtunnelen – Ytre Tasta  VEIARBEID Stavanger 
01.01.18 Desember 2019 E 39  / RV 509 Schankeholen – Madlaveien   VEIARBEID Stavanger