Trafikkmeldinger:

10. 11.19  kl. 20:00

10.11.19      kl. 23:00

FV 44 Klepptunellen stengt for vedlikehold

Klepp

10.11.19   kl. 22:00

11.11.19  kl. 02:00

FV 13 Austråtttunellen stengt for vedlikehold

Sandnes

11.11.19   01:00

11.11.19   kl. 06:00

FV 318 Austrumdalvegen stenges for fjellsikring. Vegen vil være stengt mandag – onsdag 07:00 – 17:30, torsdag 07:00 – 15:00  Det tilrettelegges for at skolerute går som normalt

Bjerkreim
       
 01.01.18 Desember 2019  FV 13  Solbakk / Ryfasttunnelen Strand / Stavanger 
 01.01.18 Desember 2019 Hundvåg – Buøy   VEIARBEID Stavanger
01.01.18 Desember 2019 E- 39 Byhaugtunnelen – Ytre Tasta  VEIARBEID Stavanger 
01.01.18 Desember 2019 E 39  / RV 509 Schankeholen – Madlaveien   VEIARBEID Stavanger