Trafikkmeldinger:

 

01.10.2020 31.12.2021

Byhaugtunnellen er helt stengt. Omkjøring skiltet

Stavanger
23.08.2021  kl. 00:00 31.10.2021  kl. 23:59 Forusbeen er helt stengt mellom Bjødnebeen og Ulsbergbakken. Omkjøring skiltet. Stavanger