Kontakt Oss

+47 930 92 603

Hovedpunktene i regjeringens forslag til ny lønnsstøtteordning

Skrevet av Glenn Tuxen, N.T. Avd. Oslo

Hvilke virksomheter retter ordningen seg mot?

Foretak som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger på sitt forretningsområde, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller liknende, jf. covid-19 forskriftens kapittel 5 §13a, §14 annet ledd bokstav b-c samt tredje ledd og §14d.

Foretak regnes å være direkte berørt dersom de har mer enn 40 pst. av omsetningen fra virksomhet som er begrenset av bestemmelsene over.

Foretak regnes å være indirekte berørt dersom de har mer enn 50 pst. av omsetningen fra bedrifter som er direkte berørt.

Hvem kan få lønnsstøtte?

Virksomheter som anses direkte berørt er for eksempel:

Serveringsteder og utesteder, som restauranter, kafe, bar, pub, diskotek nattklubb og lignende.

Teater, kino mv.

Treningssentre

Arrangører og andre som har betydelig omsetning i tilknytning til arrangementer, herunder overnatting, eventbransjen, kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet, utleie av materiell og arrangementslokaler mv.

Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og museer mv.

Virksomheter som anses indirekte berørt er for eksempel:

Butikker og kantiner hvor kundegruppen i stor grad er opphørt pga. smittevernkravene

Passasjerferger, luftfart og relaterte tjenester, reiseguide, reiseformidling og opplevelsesselskaper

Tjenester tilknyttet utelivet (vekter-tjenester, transport mv.)

Lyd-, bilde- og saltjenester tilknyttet publikumsarrangementer

Persontransport

Foretak hvis omsetningsnedgang skyldes manglende tilgang på arbeidskraft som følge av innreiserestriksjoner, er ikke omfattet av ordningen.

Foretaket kan ikke motta lønnsstøtte dersom de mottar støtte fra andre covid-19-ordninger som direkte eller indirekte skal dekke de samme kostnadene for de samme periodene (f.eks ordninger under kultur eller samferdsel). Bedrifter kan fortsatt motta støtte til andre kostnader i tilskuddsperioden, f.eks. faste kostnader gjennom den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet.

For å kunne søke om støtte kan foretaket ikke ha iverksatt helt eller delvis permittering av ansatte etter 30. november 2021.