Kontakt Oss

+47 930 92 603

Holdeplass DNB Arena og Idrettshallen

Kjøremønsteret er likt som for sist messe i 2018. Det blir 2 holdeplasser DNB Arena og Idrettshallen. Felles for begge holdeplassene er at det er fri kjørsel for alle fram til Kl. 11:00. Etter Kl. 11:00 må Taxiene ha adgangskort eller avtale.

Kl. 08:00 – 11:00 Fri kjørsel for alle Taxier for avsetning. Ingen oppstilling.

Kl. 11:00 – 18:00 Bare Taxier med adgangskort eller avtale har adgang på områdene. Taxier uten Adgangskort eller avtale må sette av passasjeren på busslommene i Madlaveien eller Henrik Ibsens gate. 

Taxier slipper ikke inn når holdeplassene er fulle, så vi ber sjåførene følge med å kjøre frem slik at mest mulig biler kommer inn. Respekter dette så går alt så mye bedre.

HOLDEPLASS DNB ARENA. Denne holdeplassen ligger på baksiden av DNB ARENA ved innkjørselen til Quality Energy hotel . Vi deler holdeplassen med shuttelbussene som står i en ring ytterst og Taxier i en ring innenfor.

HOLDEPLASS IDRETTSHALLEN Dette er hovedholdeplassen og har innkjørsel fra første rundkjøring etter Tjensvollkrysset i Henrik Ibsens gate. Her står PSS vakt for å stoppe de Taxier som ikke har adgang.

Kl. 08:00 – 11:00 KUN AVSETTING AV PASSASJERER. Taxier forlate holdeplassen umiddelbart.

Kl. 11:00 – 18:00 Holdeplassen ved inngangen til hallen er kun for påstigning i 2 rekker. Taxier som skal sette av passasjerer i dette tidsrommet må sette av på venstre side i oppkjørselen mellom P-hus og Idertteshallen. Etter ca kl. 15:00 brukes begge sidermellom P-hus og Idrettshallen til oppstilling for ledige Taxier og avsetning av passasjerer etter Taxivaktenes anvisning.

Vi ønsker alle sjåfører og Taxivakter lykke til.