Kontakt Oss

+47 930 92 603

Garantisummen oppjusteres i 2024

Fra og med 1. januar oppjusteres garantisummen for drosje fra Kr. 53.000 til Kr. 57.000. For de neste løyvenene blir garantisummen Kr. 28.000. Garantisummen begrenes fra søkertidspunktet

Husk også at alle løyvehavere som allerede driver drosjevirksomhet har fram til 1. januar 2024 med å få innvilget løyvegaranti. Vi oppfordrer våre medlemmer som ikke har dette på plass å kontakte vår samarbeidspartner Søderberg & Partners.