Kontakt Oss

+47 930 92 603

Garantisum Taxi

Samferdselsdepartementet innfører krav om garantisum for løyvehavere fra og med 1.januar 2023. Den nye forskriften innebærer at det må legges ved en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap tilsvarende 53 000 kr for det første løyvet og 26 000 kr for påfølgende løyver.

Denne forskriften gjelder for alle nye løyvehavere, mens alle som har fått tildelt løyve før 1.januar 2023 får en overgangsperiode til 1. januar 2024. Det vil si at dersom du ikke skal få nye løyver i 2023, må du i løpet av året forberede deg på å kunne legge frem en garantierklæring 1. januar 2024.

Les hele rundskrivet fra Samferdselsdepartementet her.