Kontakt Oss

+47 930 92 603

Flytting av Taxidepotet på Sola – Endring av dato

Av praktiske grunner har vi gjort en endring når det gjelder flytting av taxidepotet til P10. Vi har tidligere varslet at både fysisk flytting (utstyr og taxier) til P10 OG overgang til fremkallingsapp skulle skje 1. februar. Vi ser nå at det vil være mer hensiktsmessig å gjennomføre selve flyttingen først og at overgangen fra skjerm fremkalling til app fremkalling vil skje som planlagt den 1. februar.

Fremdriften blir da slik:

  • Torsdag 27. januar gjennomføres flytting av teknisk utstyr fra dagens depot til ny lokasjon som vist på tegning under. Arbeidet begynner etter at morgentrafikken er ferdig, og nytt depot vil være fullt operativt i løpet av dagen.
  • Tirsdag 1. februar vil som tidligere varslet være dato for overgang fra fremkalling på skjerm til fremkalling via app.

Informasjon til løyvehavere og sjåfører

For at flyttingen, og overgang til app fremkalling, skal gjennomføres på en god måte for sjåførene vil det gis informasjon via ulike kanaler (plakater, mail og lufthavnens taxisider):

  • Apcoa sørger for at plakater med informasjon til sjåførene settes opp både ved taxidepot og ved taxioppstillingen på forplass i begynnelsen av neste uke
  • Varsel om flytting og informasjon om fremkallingsapp og brukervilkår vil sendes direkte til løyvehavere via mail fra Apcoa fredag 21.1.
  • Informasjon og flytting og fremkallings app, samt FAQ, er tilgjengelig på taxisidene til Stavanger lufthavn (kan nås via QR-kode på oppsatte plakater eller via:

https://avinor.no/konsern/flyplass/stavanger/samarbeidspartner/passeringsavtale-for-taxi/