Kontakt Oss

+47 930 92 603

Feil på Info-tavla i Taxidepotet på Sola.

Oppkallingsskjermen på Stavanger Lufthavn er ute av drift pr. nå. Feilen er meldt videre og blir undersøkt.

Bom ut fra depot og inn på holdeplass er åpnet slik at taxiene kommer inn på holdeplass uten å ha blitt kalt opp, men viktig at dere videreformidler til sjåførene at de må påse at det ikke blir kø av kjøretøy ut fra holdeplassen. De må heller ikke presse opp bom dersom den er lukket da dette vil medføre skader på bommen.

Vi kommer tilbake til dere med mer informasjon når vi har dette.