Vegtrafikkloven §3, Grunnregelen for trafikk

  • Veitrafikkloven §3 sier:
  • Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
  • Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.