Pliktmessig avhold

  • Den som fører motorvogn i stilling eller yrke som medfører befordring av personer eller gods, må i tjenestetiden ikke nyte alkohol eller ta annet berusende eller bedøvende middel.
  • Tjenestetiden omfatter tidsrommet fra den tid da vedkommende i henhold til sine tjenesteplikter påbegynner utførelsen av slikt arbeid som stillingen krever og inntil arbeidet avsluttes. Forbudet gjelder også i et tidsrom av 8 timer før tjenestetiden begynner.

Pliktmessig avhold etter trafikkuhell

  • Fører av motorvogn må ikke nyte alkohol eller ta annet berusende eller bedøvende middel i de første 6 timene etter at han er ferdig med kjøringen, når han forstår at det kan bli politietterforskning på grunn av kjøringen eller utviser grov uaktsomhet i så måte. Dette forbudet gjelder likevel ikke etter at blodprøve eller utåndingsprøve er tatt, eller politiet har avgjort at slik prøve ikke skal tas.

Alkohol i taxi

  • Det er IKKE lov for passasjerene å nyte alkohol i taxi.
  • Både sjåfør og passasjer vil bli bøtelagt ved eventuell kontroll.

Hva er alkoholgrensen for bil?

  • Promillegrensen for bil er 0,2.

Hva er alkoholgrensen for yrkessjåfører?

  • Promillegrensen er 0,0.