Menneske i trafikken

  • Sansemessige begrensninger, syn, hørsel.
  • Vurdere fart, sanse, oppfatte, avgjøre og handle, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne, barn, tretthet, sykdom, rus.