Kjøretøy og sikring

  • En drosjesjåfør må ha kunnskap om hvilket ansvar han/hun har, som fører og eventuelt eier av et kjøretøy, for at formelle krav til kjøretøyet er ivaretatt.
  • At bilen er i forsvarlig stand.
  • At Taxien har forsikring.
  • At sjåføren oppfyller kravene for å kjøre bilen.

Vognkort

Løyvedokument

HMS Mappe

Førerkort

Kjøreseddel

Sjåførkort