Fører og eiers ansvar (formelle forhold)

Registrering av kjøretøy

  • Det er drosjeeiers ansvar og ha en registret taxi i trafikken.
  • Sjåførens plikt er å vite hvor dokumentene ligger i bilen slik at det enkelt kan fremvises ved kontroll.

Vognkort og eierforhold

  • Vognkortet viser hvem eier av kjøretøyet er og hvilken bil det tilhører.

Førerkort

Forsikring som næringsbil

  • En må forsikre taxien som næringsbil før en registrerer taxien hos Statens Vegvesen.
  • Mange forsikringsselskap vil ikke forsikre taxier pga risikoen for skade. Dette gjør at de som enda forsikrer taxi tar en høy sum for forsikringen.

Økonomiske forhold som leasing av kjøretøy

  • Leasing av taxi er lite utbredd i Norge i dag.
  • Leasing er at du leier en bil for en gitt periode til en oppgitt månedsleie. I leasingavtalen kan du også få oppgitt en sum du kan få kjøpe bilen ved avsluttet avtale. Denne summen skal være vesentlig mindre enn markedspris.

Offentlige reaksjoner ved overtredelser

  • Offentlige reaksjoner kan være både på bil og sjåfør.
  • På bil kan det være bøter og avskilting.
  • På sjåfør er det bøter som f.eks. fartsbøter.