Kontakt Oss

+47 930 92 603

Nå kan sjåfører ta drosjeførerprøven på engelsk

– Turister som er på opplevelsesturer i Norge snakker sjeldent norsk, og da trenger vi heller ikke kreve at sjåførene skal ta drosjeførerprøven på norsk. Likevel ønsker vi at alle som jobber med å transportere passasjerer i Norge, skal være trygge sjåfører med beviselig kompetanse. Derfor har vi drosjesjåførprøver, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Fra 1. […]

Denne lystabben kan koste deg flere tusen

Bruker du lysene på bilen feil kan det fort bli dyrt, og det er ditt ansvar at du bruker riktig! Vi forklarer hvordan lysene brukes. God belysning bidrar til å gi føreren klar og tydelig sikt, og sørger samtidig for at bilen blir synlig for andre i trafikken. Feil lysbruk kan derimot ha alvorlige konsekvenser […]

Nytolkning av regler for kjøreseddel

Politidirektoratet åpner nå opp for å utvise skjønn i saker som omhandler toårskravet for å få innvilget kjøreseddel. Dette er en ny tolkning av yrkestransportloven § 37 c, hvor toårskravet tidligere har vært et absolutt krav. Les mer her

Trafikkinformasjon 2023

Et stort internasjonalt sykkelritt som Tour of Norway er avhengig av ryddet vei for syklistene og den store kortesjen av følgebiler og MC. Vi beklager ulempene denne stengingen har for deg som publikum, men ber om forståelse for at det av hensyn til både din, rytternes og sjåførenes sikkerhet må stenges veier under rittet. Direktetelefon til […]

Sommervågen åpner!

Sommervågen åpner i morgen, torsdag 4. mai, klokka 06.00. Veien mellom Skagen Brygge Hotell og Fisketorget blir dermed stengt for vanlig biltrafikk fram til 11. september.Strandkaien vil bli stengt under større arrangementer, som i år er 17. mai, Tour of Norway og Gladmaten. Men holdes åpent for biltrafikk utenom arrangementene.

Enklere å sanksjonere mot brudd på yrkestransportreglene

Pressemelding | Dato: 17.02.2023Nr: 17/23 – Regjeringen vil at de som jobber i transportsektoren i Norge skal ha et anstendig og trygt arbeidsliv, at det skal være trygt å ferdes på norske veier og at det skal være rettferdig konkurranse mellom næringsaktørene. Da er alle nødt til å følge regelverket. Nå vil vi gjøre det enklere å […]

35 nye stillinger skal sikre bedre kontroll på veien

Pressemelding | 20.02.2023 | Samferdselsdepartementet – Norske veier skal være trygge, også som arbeidsplasser for sjåfører. Derfor la i høst regjeringen fram en egen handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. Vi fulgte opp med 40 millioner kroner i årets statsbudsjett, og allerede denne våren brukes noen av disse midlene til å ansette 32 nye mennesker […]

Bare én av 13 drosjer i Stavanger hadde alt i orden

Søndag kontrollerte Statens vegvesen 13 drosjebiler i Stavanger. Bare én av de hadde alt i orden. 12 drosjer manglet kjøreseddel og løyvenummer synlig på bilene. To ble anmeldt for kjøring uten gyldig løyve. Ytterligere to ble rapportert inn fordi de ikke var forsikret for persontransport. «Her er det fortsatt mye å ta tak i», melder […]

Bussveien stenger deler av Jåttåvågen

Fredag morgen, 16. desember, blir deler av Diagonalen i Jåttåvågen stengt som følge av arbeid på bussveien, opplyser Rogaland fylkeskommune i en melding. Området vil etter planen forbli stengt fram til starten av 2024. Det blir etablert to omkjøringsveier. Dette er en trafikkert strekning i Stavanger. Vi ser at anleggsperioden påvirker de som ferdes og […]