Ny ordning for utsatt innbetaling av skatter og avgifter

Regjeringen gir nå bedrifter en ny og forenklet mulighet til å få utsatt innbetaling av skatter og avgifter. Den nye ordningen skal gjelde krav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022. Regjeringen foreslår samtidig å redusere forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav til 6 prosent. Les hele forslaget fra Regjeringen her

Fortsatt munnbindpåbud i Taxi

Disse koronareglene gjelder nå Her kommer en oversikt over de viktigste anbefalingene, tiltakene og påbudene som gjelder nå. Les mer i Aftenbladet

Nå blir det krav om nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser

Norge skal nå klimamålet vi har satt oss under Paris-avtalen. Da er vi nødt til å ta i bruk en rekke virkemidler. Det er nå mulig å gå over til nullutslippskjøretøy i stadig flere deler av transportsektoren, og det offentlige skal ligge foran i dette skiftet. Derfor innfører vi nå krav om å innføre krav […]