Dårlig taxitilbud kan føre til mer fyllekjøring

Drosjeregelverket i dag gjør at selskapene ikke har noen driveplikt. Det betyr at selskapene selv kan bestemme hvor lenge taxiene faktisk skal kjøre utover kvelden. NAF tror det kan få konsekvenser. Les mer på P4.no

Strengere krav skal hindre lovbrudd

Flere kontroller tyder på at du verken er sikret en trygg bil eller en kvalifisert sjåfør, når du setter deg inn i en drosje. Nå vil regjeringen stramme inn. Vi er mange som setter oss inn i første ledige drosje uten bekymring. Men nå viser det seg at passasjerer har grunn til å være på […]

Konkurransetilsynet: For tidlig å reversere deregulering av drosjemarkedet

Det er for tidlig å reversere dereguleringen av drosjenæringen før omleggingen er tilstrekkelig evaluert. Alternativer til taksameter bør også prøves ut og evalueres før en skrinlegging vurderes, skriver Konkurransetilsynet i en høringsuttalelse. Dereguleringen av drosjemarkedet trådte i kraft 1. november 2020. Formålet med dereguleringen var blant annet å gi norske drosjekunder et bedre tilbud ved å […]

Må sykmeldte ansatte ta ferie?

Vi går nå inn i perioden de fleste arbeidstakere skal ha ferie. Hva skjer med ferien for ansatte som er helt eller delvis sykmeldt når ferien skal tas ut? Alle arbeidstakere har både rett og plikt til å avvikle ferie hvert år. Det er arbeidsgiver som bestemmer når ferien skal avvikles, innenfor noen rammer og […]

Pensjon fra første krone

Reglene om pensjon fra første krone og dag trer i kraft 1. januar 2022. Bedriftene gis tid til 30. juni 2022 med å tilpasse sine pensjonsordninger til de nye reglene. Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler i forskrift som innebærer at bedrifter som har obligatorisk tjenestepensjonsordning, må ha tilpasset sine pensjonsordninger til de nye reglene senest 30. […]

Lavere engangsavgift på rullestoldrosjer

Regjeringen foreslår å redusere engangsavgiften på drosjer som er tilpasset rullestolbrukere. Da Solberg-regjeringen fjernet den reduserte engangsavgiften for drosjer i 2019, økte også avgiften på en del drosjer som er tilpasset rullestolbrukere. Regjeringen har et mål om et mer rettferdig avgiftssystem, som gjør hverdagen lettere for både drosjeeierne og de som er avhengig av rullestol. […]

Positivt første skritt fra Regjeringen

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (A) sendte i dag på høring de første forslagene til endringer i drosjelovgivningen. Norges Taxiforbund ser positivt på forslagene, og på at det oppnevnes et utvalg som har drosjenæringen som fokus. Les mer her

Drosjenæringen får nye krav – utvalg skal vurdere næringen

Regjeringen er i ferd med å reversere Solberg-regjeringens endringer i drosjenæringen. Men først skal et utvalg gjøre en helhetlig vurdering av næringen. Solberg-regjeringen innførte høsten 2020 flere liberaliseringer for drosjenæringen. Blant annet ble taket for hvor mange løyver som kan tildeles i ett fylke fjerne. Det betyr at alle som oppfyller et sett med objektive […]

Deler av Vågen i Stavanger stenger

Sommervågen åpner 6. mai klokka 18.00, melder Stavanger kommune. Veien mellom Skagen Brygge Hotell og Fisketorget blir dermed stengt for vanlig biltrafikk fram til 12. September. Strandkaien vil bli stengt under større arrangementer, som i år er Tour of Norway, 24. mai til 29. mai, Gladmat, 29. juni til 2. juli og ONS, 29. august […]