Bare én av 13 drosjer i Stavanger hadde alt i orden

Søndag kontrollerte Statens vegvesen 13 drosjebiler i Stavanger. Bare én av de hadde alt i orden. 12 drosjer manglet kjøreseddel og løyvenummer synlig på bilene. To ble anmeldt for kjøring uten gyldig løyve. Ytterligere to ble rapportert inn fordi de ikke var forsikret for persontransport. «Her er det fortsatt mye å ta tak i», melder […]

Bussveien stenger deler av Jåttåvågen

Fredag morgen, 16. desember, blir deler av Diagonalen i Jåttåvågen stengt som følge av arbeid på bussveien, opplyser Rogaland fylkeskommune i en melding. Området vil etter planen forbli stengt fram til starten av 2024. Det blir etablert to omkjøringsveier. Dette er en trafikkert strekning i Stavanger. Vi ser at anleggsperioden påvirker de som ferdes og […]

Garantisum for drosjer

Etter endring i yrkestransportforskriften § 7 som trer i kraft 1. januar 2023 skal søker vedsøknad om drosjeløyve legge fram en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap påen kroneverdi tilsvarene 5000 euro for det første løyvet. For løyver ut over dette gjelder enkroneverdi tilsvarende 2500 euro for hvert løyve.I perioden 1. januar til 31. desember 2023 […]

Drosjesjåfør utsatt for vold på Hinna

Aftenbladet.no melder at klokken 03.50 mottok politiet melding om at en taxisjåfør var utsatt for vold i Hinnavågen i Stavanger.Meldingen kom via taxisentralen. Flere politibiler ble sendt til området. Vi har vært i kontakt med en drosjesjåfør som har sagt at han er utsatt for vold. Nå jobber vi med å finne ut hvor kunden […]

Mye veiarbeid i Sandnes

Olav Vs. plass – St. Olavs gateHva skjer: Arbeid med VA-anlegg. Omlegging av hovedkloakk.Konsekvenser: FV44 Olav Vs. plass stenges for gjennomkjøring (ved Tinghuset) fra 10. oktober 2022 til og med mars 2023. St. Olavs gate stenges for gjennomkjøring (ved Olav Kyrres gate) fra januar 2023 til og med mars 2023.Arbeid fra – til: 10. oktober 2022 til og med […]

Hjulproblemet løst: Nå begynner Toyota utleveringen av elbilen bZ4X

Nå starter utleveringene av elbilen bZ4X, melder Toyota Norge. Det samme gjelder søstermodellen Subaru Solterra, som begge har fått en litt problemfylt lansering takket være hjulbolter som kunne løsne og resultere i at hjulene på bilen falt av under press. Les mer her

Krever flere kon­troller mot taxi­næringen etter ned­slående resultat

–Resultatet er alvorlig, men det er ikke uventet, sier Kalsås, som er leder i Rogaland Arbeiderpartis fylkestingsgruppe. Kalsås melder nå at han vil legge til flere punkt i vedtaket: Samferdselsutvalget har en klar forventning om at fylkeskommunen som løyvemyndighet tilbakekaller løyver ved overtredelse av gjeldende regelverk, når overtredelsens art og grovhet tilsier det. Samferdselsutvalget ber […]

Dårlig taxitilbud kan føre til mer fyllekjøring

Drosjeregelverket i dag gjør at selskapene ikke har noen driveplikt. Det betyr at selskapene selv kan bestemme hvor lenge taxiene faktisk skal kjøre utover kvelden. NAF tror det kan få konsekvenser. Les mer på P4.no

Strengere krav skal hindre lovbrudd

Flere kontroller tyder på at du verken er sikret en trygg bil eller en kvalifisert sjåfør, når du setter deg inn i en drosje. Nå vil regjeringen stramme inn. Vi er mange som setter oss inn i første ledige drosje uten bekymring. Men nå viser det seg at passasjerer har grunn til å være på […]

Konkurransetilsynet: For tidlig å reversere deregulering av drosjemarkedet

Det er for tidlig å reversere dereguleringen av drosjenæringen før omleggingen er tilstrekkelig evaluert. Alternativer til taksameter bør også prøves ut og evalueres før en skrinlegging vurderes, skriver Konkurransetilsynet i en høringsuttalelse. Dereguleringen av drosjemarkedet trådte i kraft 1. november 2020. Formålet med dereguleringen var blant annet å gi norske drosjekunder et bedre tilbud ved å […]