Kontakt Oss

+47 930 92 603

Over 4000 eiere kan miste taxiløyve

Regjeringen har innført et krav om at alle taxisjåfører må stille garanti fra bank eller forsikringsselskap på 57.000 kroner (tilsvarende 5000 euro). Aktører med flere løyver må i tillegg stille garanti på 28.000 kroner per ekstra løyve. Flere tusen personer med tillatelse til å drive Taxiløyve har ikke klart å oppfylle det nye kravet om […]

Praktisk drosjeførerprøve avvikles med umiddelbar virkning

Samferdselsdepartementet har bestemt at den praktiske drosjesjåførprøven blir avviklet med umiddelbar virkning. Dette skjer som svar på bekymringer fra drosjenæringen, spesielt i Finnmark, som mener at prøven har gjort det vanskelig å rekruttere nye sjåfører. Næringen argumenterer for at prøven, spesielt for de i distriktene, er tungvint og avskrekkend

Bøtesatsene stiger igjen: Over 10.000 kroner for ulovlig mobilbruk

Fra 1. februar gjør bøtesatsene et nytt hopp. Da må du ut med over 10.000 kroner om du synder mot mobilreglene. Det skjedde i januar 2021, mars 2022, februar 2023 og nå skjer det altså igjen: Satsene for forenklede forelegg for trafikkovertredelser øker. Les mer i aftenbladet.no

Nå må alle drosjeløyvehavere være tilknyttet en sentral

Pressemelding | Nr: 131/23 | Dato: 15.12.2023 – Regjeringen prioriterer arbeidet med å håndtere utfordringene i drosjenæringen. Vi ønsker å legge til rette for en næring som skal gi et bedre tilbud til kundene, sikre hvit økonomi og gi bedre oversikt, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Fredag 15. desember la Samferdselsdepartementet frem en lovproposisjon for Stortinget som blant […]

Utbetaling av feriepenger i januar

Flere arbeidsgivere opplever at arbeidstakere ber om å få utbetalt feriepengene i begynnelsen av året, for selv å spare pengene til de skal avvikle ferien senere på året. Det hender at arbeidsgivere sier at de er fleksible med arbeidstakere som ber om det, og gjør feriepengeutbetalingen i januar eller februar. – Det har de ikke […]

Endring i arbeidsmiljøloven 1.1.2024

Fra 01.01.2024 må alle virksomheter med 5 eller flere arbeidstakere må ha minst ett verneombud. For selskaper med færre en 5 ansatte kan det avtales en alternativ ordning. Dette krever at drosjeselskaper nøye vurderer antall ansatte og tilpasse seg de nye kravene. Les mer i TAXI nr. 6-2023 side 7.

Garantisummen oppjusteres i 2024

Fra og med 1. januar oppjusteres garantisummen for drosje fra Kr. 53.000 til Kr. 57.000. For de neste løyvenene blir garantisummen Kr. 28.000. Garantisummen begrenes fra søkertidspunktet Husk også at alle løyvehavere som allerede driver drosjevirksomhet har fram til 1. januar 2024 med å få innvilget løyvegaranti. Vi oppfordrer våre medlemmer som ikke har dette […]

Nå kan sjåfører ta drosjeførerprøven på engelsk

– Turister som er på opplevelsesturer i Norge snakker sjeldent norsk, og da trenger vi heller ikke kreve at sjåførene skal ta drosjeførerprøven på norsk. Likevel ønsker vi at alle som jobber med å transportere passasjerer i Norge, skal være trygge sjåfører med beviselig kompetanse. Derfor har vi drosjesjåførprøver, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Fra 1. […]

Denne lystabben kan koste deg flere tusen

Bruker du lysene på bilen feil kan det fort bli dyrt, og det er ditt ansvar at du bruker riktig! Vi forklarer hvordan lysene brukes. God belysning bidrar til å gi føreren klar og tydelig sikt, og sørger samtidig for at bilen blir synlig for andre i trafikken. Feil lysbruk kan derimot ha alvorlige konsekvenser […]