Kontakt Oss

+47 930 92 603

Trafikkinformasjon 2023

Et stort internasjonalt sykkelritt som Tour of Norway er avhengig av ryddet vei for syklistene og den store kortesjen av følgebiler og MC. Vi beklager ulempene denne stengingen har for deg som publikum, men ber om forståelse for at det av hensyn til både din, rytternes og sjåførenes sikkerhet må stenges veier under rittet. Direktetelefon til […]

Sommervågen åpner!

Sommervågen åpner i morgen, torsdag 4. mai, klokka 06.00. Veien mellom Skagen Brygge Hotell og Fisketorget blir dermed stengt for vanlig biltrafikk fram til 11. september.Strandkaien vil bli stengt under større arrangementer, som i år er 17. mai, Tour of Norway og Gladmaten. Men holdes åpent for biltrafikk utenom arrangementene.

Enklere å sanksjonere mot brudd på yrkestransportreglene

Pressemelding | Dato: 17.02.2023Nr: 17/23 – Regjeringen vil at de som jobber i transportsektoren i Norge skal ha et anstendig og trygt arbeidsliv, at det skal være trygt å ferdes på norske veier og at det skal være rettferdig konkurranse mellom næringsaktørene. Da er alle nødt til å følge regelverket. Nå vil vi gjøre det enklere å […]

35 nye stillinger skal sikre bedre kontroll på veien

Pressemelding | 20.02.2023 | Samferdselsdepartementet – Norske veier skal være trygge, også som arbeidsplasser for sjåfører. Derfor la i høst regjeringen fram en egen handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. Vi fulgte opp med 40 millioner kroner i årets statsbudsjett, og allerede denne våren brukes noen av disse midlene til å ansette 32 nye mennesker […]

Bare én av 13 drosjer i Stavanger hadde alt i orden

Søndag kontrollerte Statens vegvesen 13 drosjebiler i Stavanger. Bare én av de hadde alt i orden. 12 drosjer manglet kjøreseddel og løyvenummer synlig på bilene. To ble anmeldt for kjøring uten gyldig løyve. Ytterligere to ble rapportert inn fordi de ikke var forsikret for persontransport. «Her er det fortsatt mye å ta tak i», melder […]

Bussveien stenger deler av Jåttåvågen

Fredag morgen, 16. desember, blir deler av Diagonalen i Jåttåvågen stengt som følge av arbeid på bussveien, opplyser Rogaland fylkeskommune i en melding. Området vil etter planen forbli stengt fram til starten av 2024. Det blir etablert to omkjøringsveier. Dette er en trafikkert strekning i Stavanger. Vi ser at anleggsperioden påvirker de som ferdes og […]

Garantisum for drosjer

Etter endring i yrkestransportforskriften § 7 som trer i kraft 1. januar 2023 skal søker vedsøknad om drosjeløyve legge fram en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap påen kroneverdi tilsvarene 5000 euro for det første løyvet. For løyver ut over dette gjelder enkroneverdi tilsvarende 2500 euro for hvert løyve.I perioden 1. januar til 31. desember 2023 […]

Drosjesjåfør utsatt for vold på Hinna

Aftenbladet.no melder at klokken 03.50 mottok politiet melding om at en taxisjåfør var utsatt for vold i Hinnavågen i Stavanger.Meldingen kom via taxisentralen. Flere politibiler ble sendt til området. Vi har vært i kontakt med en drosjesjåfør som har sagt at han er utsatt for vold. Nå jobber vi med å finne ut hvor kunden […]

Mye veiarbeid i Sandnes

Olav Vs. plass – St. Olavs gateHva skjer: Arbeid med VA-anlegg. Omlegging av hovedkloakk.Konsekvenser: FV44 Olav Vs. plass stenges for gjennomkjøring (ved Tinghuset) fra 10. oktober 2022 til og med mars 2023. St. Olavs gate stenges for gjennomkjøring (ved Olav Kyrres gate) fra januar 2023 til og med mars 2023.Arbeid fra – til: 10. oktober 2022 til og med […]

Hjulproblemet løst: Nå begynner Toyota utleveringen av elbilen bZ4X

Nå starter utleveringene av elbilen bZ4X, melder Toyota Norge. Det samme gjelder søstermodellen Subaru Solterra, som begge har fått en litt problemfylt lansering takket være hjulbolter som kunne løsne og resultere i at hjulene på bilen falt av under press. Les mer her