Kontakt Oss

+47 930 92 603

En kvart milliard i økt sykepengeregning

I begynnelsen av pandemien fikk arbeidsgiver dekket koronarelatert sykefravær fra dag 4. Den sittende regjeringen endret dette til dag 6, noe som har kostet arbeidslivet 225 millioner kroner ekstra så langt i år. Les mer her

Fortsatt munnbindpåbud i Taxi

Disse koronareglene gjelder nå Her kommer en oversikt over de viktigste anbefalingene, tiltakene og påbudene som gjelder nå. Les mer i Aftenbladet

Lønnsplikt ved permittering

Oppdatert informasjon 14. desember 2021 skrevet av Glenn Tuxen, N.T. avd. Oslo Regjeringen foreslår å forlenge dagpenge- og permitteringsperioder som nærmer seg slutten ut februar 2022. Les mer på regjeringen.no Du betaler lønn som vanlig fra du varsler om permittering til permitteringen starter. Dette kalles varslingsperioden (normalt 14 dager). Når permitteringen starter, skal du betale […]

Hovedpunktene i regjeringens forslag til ny lønnsstøtteordning

Skrevet av Glenn Tuxen, N.T. Avd. Oslo Hvilke virksomheter retter ordningen seg mot? Foretak som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger på sitt forretningsområde, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller liknende, jf. covid-19 forskriftens kapittel 5 §13a, §14 annet ledd bokstav b-c samt tredje ledd og §14d. Foretak regnes å være […]

Midlertidig momsreduksjon oppheves

Den midlertidige reduksjonen i den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 til 6 prosent oppheves 30. september 2021. Virksomheter som på grunn av koronasituasjonen har fått en reduksjon i merverdiavgiften må nå  betale 12 prosent igjen. Dette varslet regjeringen i en pressemelding 11. mai i år.