Flytting av Taxiholdeplass på Fiskepiren 17. mai

FISKEPIREN: Som i tidligere år vil holdeplassen ved Fiskeprien bli flyttet inn i “Ringen” ved Hurtigbåtterminalen fra kl. 06:00 – 19:00 17. mai. Bussen vil i den tiden bruke Taxiholdeplassen som holdeplass da Byterminalen/ Jernbanen er stengt for trafikk. Se bilde av Midlertidig Taxiholdeplass Fiskepiren. TOGSTASJONEN i STAVANGER: Passasjerer til Togstasjonen må settes av oppe […]

Endret kjøremønster 17. mai

i forbindelse med 17. mai vil store deler av Stavanger sentrum bli stengt. Mange veier vil være stengt eller ha begrenset framkommelighet på nasjonaldagen. Sentrum blir stengt klokken 06.00. Den ytre sperreringen vil være: Strandkaien/Skur 6 Arne Rettedalsgate/Løkkeveien Olav V gate v/innkjøringen til parkeringsanlegget Jernbaneveien/Kongsgata, Kongsgata/Stiftelsesgata, Breibakken/Kongsgata, Klubbgata/Havneringen Skagenkaien v/Skagen Brygge hotell Lars Hertervigsgate er […]

Endring av holdeplasser i Stavanger sentrum.

Svekket trafikksikkerhet i helgene presser frem flere endringer. – Situasjonen har ikke vært holdbar for noen, sier Morten Eriksen, som er fylkesleder i Norges Taxiforbund. Les mer i Aftenbladet.

Midlertidig stengning – holdeplass DNB Arena

Endring av Taxiholdeplass – DNB Arena fra 15.09.2020 – inntil videre. Det skal settes opp et Corona test telt inne ved rubb hallen ved Forum Expo. I den forbindelse vil  holdeplassen midlertidig stengt på grunn av økene trafikk i Ishockeyveien og ingen aktivitet i DNB Arena. Holdeplassen vil bli gjenopprettet  så snart teltet blir tatt […]

Nå er Vågen i Stavanger åpen for trafikk igjen

Mandag morgen ble Skagenkaien åpen for trafikk etter å ha vært sommerstengt, men at veien skulle åpnes så tidlig har gått politikerne hus forbi. – Vi er ganske innstilt på å forlenge stengingen i et par uker til, sier fungerende ordfører. 12. mai fattet utvalg for miljø og utbygging i Stavanger kommune et vedtak om […]

Stengning av Vågen 25.09.21

I forbindelse med gjenåpningen etter pandemien blir Vågen i Stavanger STENGT mellom kl. 16:00 til 21:00 lørdag 25.09.21. Stengningspunktene blir Strandkaien v/ Skur 6, Skagenkaien v/ Skagen Brygge hotell og toppen av Kongsgårdbakken. Etter kl. 21:00 blir den vanlig helgestengning i Stavanger sentrum. Vennligst følg trafikkvaktenes anvisninger.