Kontakt Oss

+47 930 92 603

Taxiordning i Stavanger sentrum fredag og lørdag kveld

1) Passasjerer kan hentes ved Skagen Brygge hotell, Strandkaien ved Fisketorget eller Haakon VIIs gate. 2) Olav Vs gate langs Breiavannet vil være stengt for drosjer. 3) Drosjer som skal stille seg opp på holdeplassen i Haakon VIIs gate må kjøre langs Strandkaien og opp Kongsgårdbakken. 4) Passasjerer settes av ved Atlantic hotell og drosjene […]

Taxiloop Stavanger sentrum

Siden november har vi kjørt en Taxiloop og tilbakemeldingen har vært gode både fra politiet, kommunen og sjåførene. Taxiloopen går fra Løkkeveien ned ved Konserthuset og Strandkaien, Kongsgårdbakken og opp til Holdeplassen ved Romsøegården. Stavanger kommune vil fra denne helgen (3. og 4. mars) prøve om ordningen fungerer uten Taxivakter. Skiltene vil bli satt opp […]

Holdeplass DNB Arena og Idrettshallen

Kjøremønsteret er likt som for sist messe i 2018. Det blir 2 holdeplasser DNB Arena og Idrettshallen. Felles for begge holdeplassene er at det er fri kjørsel for alle fram til Kl. 11:00. Etter Kl. 11:00 må Taxiene ha adgangskort eller avtale. Kl. 08:00 – 11:00 Fri kjørsel for alle Taxier for avsetning. Ingen oppstilling. […]

ONS 2022

  Mandag 29. august starter ONS 2022 og varer til og med torsdag 1. september. På disse sidene vil Dere finne det meste av viktige opplysninger for Taxisjåførne og sentraler. HVORFOR ADGANGSKORT TIL MESSEOMRÅDET PÅ TJENSVOLL?    Den tidligere ordningen med at sentralene delte på utgiftene for å ha Taxivakter under ONS er ikke gjennomfør […]

KJØREMØNSTER STAVANGER SENTRUM

Det vil i år kun være Taxiverter i Stavanger sentrum ONSDAG 31. august da det arrangeres konsert og fyrverkeri. Taxivertene vi være tilstede mellom kl. 17:00 – kl. 02:00. Kjøremønsteret i Stavanger sentrum vil være det samme som under Gladmaten i sommer. Det vil si at Olav V gate/Haakon VII gate og Arene Rettedals gate […]

Flytting av Taxiholdeplass på Fiskepiren 17. mai

FISKEPIREN: Som i tidligere år vil holdeplassen ved Fiskeprien bli flyttet inn i “Ringen” ved Hurtigbåtterminalen fra kl. 06:00 – 19:00 17. mai. Bussen vil i den tiden bruke Taxiholdeplassen som holdeplass da Byterminalen/ Jernbanen er stengt for trafikk. Se bilde av Midlertidig Taxiholdeplass Fiskepiren. TOGSTASJONEN i STAVANGER: Passasjerer til Togstasjonen må settes av oppe […]

Endret kjøremønster 17. mai

i forbindelse med 17. mai vil store deler av Stavanger sentrum bli stengt. Mange veier vil være stengt eller ha begrenset framkommelighet på nasjonaldagen. Sentrum blir stengt klokken 06.00. Den ytre sperreringen vil være: Strandkaien/Skur 6 Arne Rettedalsgate/Løkkeveien Olav V gate v/innkjøringen til parkeringsanlegget Jernbaneveien/Kongsgata, Kongsgata/Stiftelsesgata, Breibakken/Kongsgata, Klubbgata/Havneringen Skagenkaien v/Skagen Brygge hotell Lars Hertervigsgate er […]

Endring av holdeplasser i Stavanger sentrum.

Svekket trafikksikkerhet i helgene presser frem flere endringer. – Situasjonen har ikke vært holdbar for noen, sier Morten Eriksen, som er fylkesleder i Norges Taxiforbund. Les mer i Aftenbladet.

Midlertidig stengning – holdeplass DNB Arena

Endring av Taxiholdeplass – DNB Arena fra 15.09.2020 – inntil videre. Det skal settes opp et Corona test telt inne ved rubb hallen ved Forum Expo. I den forbindelse vil  holdeplassen midlertidig stengt på grunn av økene trafikk i Ishockeyveien og ingen aktivitet i DNB Arena. Holdeplassen vil bli gjenopprettet  så snart teltet blir tatt […]

Nå er Vågen i Stavanger åpen for trafikk igjen

Mandag morgen ble Skagenkaien åpen for trafikk etter å ha vært sommerstengt, men at veien skulle åpnes så tidlig har gått politikerne hus forbi. – Vi er ganske innstilt på å forlenge stengingen i et par uker til, sier fungerende ordfører. 12. mai fattet utvalg for miljø og utbygging i Stavanger kommune et vedtak om […]