MELDING FRA APCOA PARKERING – Bomarmen på plass igjen

Bomarmen inn til holdeplassen på SVG er nå satt på plass, og det er testet at denne fungerer som den skal. Med andre ord er alt tilbake til normalen. TMS systemet har i hele denne perioden fungert som normalt, som nevnt i tidligere e-post. Minner om at alle drosjer skal kjøre til depot, og vente […]

VIKTIG MELDING FRA APCOA PARKERING

Vi har blitt informert om at bomarmen inn til holdeplassen har blitt fjernet. Det betyr i praksis at det per nå ikke er noen bom som sperrer for innkjøringen til holdeplassen. Payvend og Bravida er varslet om dette, og de vil følge opp saken. Vi kommer med en tilbakemelding så fort vi får en oppdatering […]

Arbeider på holdeplassen Sola flyplass

I perioden mandag 12.12.22– tirsdag 13.12 vil det bli utført arbeid på SVG holdeplassdelen som er under tak. Det betyr at når drosjer kalles opp fra depot skal de ikke kjøre inn under taket på holdeplassen, men stille seg opp i filen utenfor tak, der maxi-taxier normalt står. Området under tak vil være sperret av. […]

INFO – GRAVEARBEID Sola flyplass

Vi ber om at eiere og sjåfører blir informertI forbindelse med nødvendig graving ved lufthavnens holdeplassområder for de forhåndsbestilte drosjene, så vil det skiltes mot en ny midlertidig parkering. Arbeidet er forventet å starte mandag 17.10.2022 og vil foregå hele uken.

Nye rutiner med kjøring på Taxidepotet

Avinor /Payvend og Apcoa Parkering har endret rutinene med APPen. Viktig info Inntil oppgradering av TMS sitt tekniske utstyr er gjennomført vil vi gå tilbake til følgende prosess for innkjøring til taxidepot: Taxi kjører inn til taxidepot hvor bommen åpner seg ved avlesning av brikke og starter deres plass i køen Fremkalling kommer til sjåførens […]

Holdeplass DNB Arena og Idrettshallen

Kjøremønsteret er likt som for sist messe i 2018. Det blir 2 holdeplasser DNB Arena og Idrettshallen. Felles for begge holdeplassene er at det er fri kjørsel for alle fram til Kl. 11:00. Etter Kl. 11:00 må Taxiene ha adgangskort eller avtale. Kl. 08:00 – 11:00 Fri kjørsel for alle Taxier for avsetning. Ingen oppstilling. […]

ONS 2022

  Mandag 29. august starter ONS 2022 og varer til og med torsdag 1. september. På disse sidene vil Dere finne det meste av viktige opplysninger for Taxisjåførne og sentraler. HVORFOR ADGANGSKORT TIL MESSEOMRÅDET PÅ TJENSVOLL?    Den tidligere ordningen med at sentralene delte på utgiftene for å ha Taxivakter under ONS er ikke gjennomfør […]

KJØREMØNSTER STAVANGER SENTRUM

Det vil i år kun være Taxiverter i Stavanger sentrum ONSDAG 31. august da det arrangeres konsert og fyrverkeri. Taxivertene vi være tilstede mellom kl. 17:00 – kl. 02:00. Kjøremønsteret i Stavanger sentrum vil være det samme som under Gladmaten i sommer. Det vil si at Olav V gate/Haakon VII gate og Arene Rettedals gate […]

Ny grønn sone på Sola flyplass

Fra 6.7 kan du ta plass i depot fra der dere setter av passasjerene ved terminalen! I en testperiode vil hele avstigningssonen foran terminalen være grønn, og du kan dermed mottaog akseptere tilbud om plass i depot mens du slipper av passasjerer. Dersom dette fungerer fint uten at holdeplass er full av ventende biler vil […]