Kontakt Oss

+47 930 92 603

Nytolkning av regler for kjøreseddel

Politidirektoratet åpner nå opp for å utvise skjønn i saker som omhandler toårskravet for å få innvilget kjøreseddel. Dette er en ny tolkning av yrkestransportloven § 37 c, hvor toårskravet tidligere har vært et absolutt krav. Les mer her

Løyvegaranti

Norges Taxiforbund har fremforhandlet en avtale om løyvegaranti for medlemmer i samarbeid med Söderberg og Partners. Les mer her

Drosjeutvalgets første delutredning

Drosjeutvalget har nå lagt frem sin første delutredning med forslag til endringer i reguleringen av drosjenæringen i Norge. Utvalget, som har som formål å vurdere og forbedre reguleringen av drosjetjenester, har nå presentert enstemmige forslag som tar sikte på å styrke bransjen og bedre kundetilbudet. Les mer her  

Bedriftshelsetjeneste (BHT) og HMS

Vi har fått en del spørsmål vedrørende hvor en kan kjøpe HMS mapper til bilene. Forbundet opplyser at de ikke lenger selge sånne mapper men henviser til å bruke Falck Helse. Alle som har ansatte må ha BHT. Medlemmer i Norges Taxiforbund kan tegne denne gjennom Falck Helse. Når Dere logger Dere inn på Falck […]

Garantisum Taxi

Samferdselsdepartementet innfører krav om garantisum for løyvehavere fra og med 1.januar 2023. Den nye forskriften innebærer at det må legges ved en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap tilsvarende 53 000 kr for det første løyvet og 26 000 kr for påfølgende løyver. Denne forskriften gjelder for alle nye løyvehavere, mens alle som har fått tildelt […]

Fra nyttår blir det strengere regler for drosjenæringen

Regjeringen skal stoppe frislippet i drosjenæringen. Som et ledd i arbeidet for en tryggere og mer seriøs næring, innfører vi en rekke nye krav til løyvehavere fra nyttår. Blant annet vil vi innføre krav om bankgaranti, krav til taklampe, og krav om dokumentasjon om taksameter og at kjøretøyet er registrert som drosje i kjøretøyregisteret, sier […]

Ny samarbeidspartner på Yrkesskadeforsikring!

Forsikringsselskapet Zurich avvikler en del av virksomheten sin i Norge slik at yrkesskadeforsikring ikke lenger tilbys og fornyer dermed ikke eksisterende yrkesskadeforsikringsavtale for våre medlemmer fra og med 1.januar 2023. Norges Taxiforbund har derfor jobbet intenst med å hente inn de beste tilbudene på markedet og har landet på en samarbeidsavtale med forsikringsmegleren Söderberg og […]

PRESSEMELDING

Den grønne omstillingen i taxinæringen settes på vent – Statsbudsjettet 2023 Regjeringen la i dag frem statsbudsjettet for 2023. Norges Taxiforbund er skuffet over avgiftsøkningene i engangsavgiften, som i realiteten avblåser den grønne omstillingen næringen har ønsket. Les hele pressemeldingen her