Kontakt Oss

+47 930 92 603

Engangsavgiften på rullestolbil fjernes

 I dag 14.05.2024) kunngjorde regjeringen revidert nasjonalbudsjett for 2024, hvor vi igjen fikk gjennomslag for et av våre krav, nemlig at engangsavgiften for rullestoldrosjer fjernes. Dette initiativet kommer som en del av et langsiktig arbeid Norges Taxiforbund har gjort, hvor vi sammen med Norges Handikapforbund har vært pådrivere for å fjerne denne avgiften, helt siden […]

Ny medlemsfordel: UnoX blir med på laget

Norges Taxiforbund og UnoX lanserer samarbeidsavtale som innebærer at medlemmer i NT får en ny og landsdekkende medlemsfordel.  Samarbeidsavtalen vil komme medlemmene i Norges Taxiforbund til gode ved at vi har fremforhandlet medlemspriser ved kjøp av drivstoff, bilvask og lynlading på Uno-X sine utssalgssteder i Norge. Se produktarket ved å logge inn på MinSide her: Avtalen innebærer […]

NY medlemsavtale med X-PENG

Norges Taxiforbund har inngått en avtale med X-Peng og alle medlemmer av Norges Taxiforbund har 7% rabatt på X-Peng. Dette gjelder uansett hvor i landet dere befinner dere Batteri og ladetider: G9 kan kjøres opptil 570 km på en enkelt lading. G9s batteri kan til og med lades fra 10–80 % på rundt 20 minutter, […]

Praktisk drosjeførerprøve avvikles med umiddelbar virkning

Samferdselsdepartementet har bestemt at den praktiske drosjesjåførprøven blir avviklet med umiddelbar virkning. Dette skjer som svar på bekymringer fra drosjenæringen, spesielt i Finnmark, som mener at prøven har gjort det vanskelig å rekruttere nye sjåfører. Næringen argumenterer for at prøven, spesielt for de i distriktene, er tungvint og avskrekkend

Endring i arbeidsmiljøloven 1.1.2024

Fra 01.01.2024 må alle virksomheter med 5 eller flere arbeidstakere må ha minst ett verneombud. For selskaper med færre en 5 ansatte kan det avtales en alternativ ordning. Dette krever at drosjeselskaper nøye vurderer antall ansatte og tilpasse seg de nye kravene. Les mer i TAXI nr. 6-2023 side 7.

Garantisummen oppjusteres i 2024

Fra og med 1. januar oppjusteres garantisummen for drosje fra Kr. 53.000 til Kr. 57.000. For de neste løyvenene blir garantisummen Kr. 28.000. Garantisummen begrenes fra søkertidspunktet Husk også at alle løyvehavere som allerede driver drosjevirksomhet har fram til 1. januar 2024 med å få innvilget løyvegaranti. Vi oppfordrer våre medlemmer som ikke har dette […]

Nytolkning av regler for kjøreseddel

Politidirektoratet åpner nå opp for å utvise skjønn i saker som omhandler toårskravet for å få innvilget kjøreseddel. Dette er en ny tolkning av yrkestransportloven § 37 c, hvor toårskravet tidligere har vært et absolutt krav. Les mer her

Løyvegaranti

Norges Taxiforbund har fremforhandlet en avtale om løyvegaranti for medlemmer i samarbeid med Söderberg og Partners. Les mer her

Drosjeutvalgets første delutredning

Drosjeutvalget har nå lagt frem sin første delutredning med forslag til endringer i reguleringen av drosjenæringen i Norge. Utvalget, som har som formål å vurdere og forbedre reguleringen av drosjetjenester, har nå presentert enstemmige forslag som tar sikte på å styrke bransjen og bedre kundetilbudet. Les mer her  

Bedriftshelsetjeneste (BHT) og HMS

Vi har fått en del spørsmål vedrørende hvor en kan kjøpe HMS mapper til bilene. Forbundet opplyser at de ikke lenger selge sånne mapper men henviser til å bruke Falck Helse. Alle som har ansatte må ha BHT. Medlemmer i Norges Taxiforbund kan tegne denne gjennom Falck Helse. Når Dere logger Dere inn på Falck […]