OBS: Viktig melding ved veihjelp.

Vi minner om at medlemsavtalen med Falck ble avsluttet 31.desember 2021. Fra 1. januar 2022 vil alle som hadde avtale med Falck bli flyttet automatisk over til vår nye medlemsavtale med Viking. For mer informasjon om avtalen, logg inn på “Min Side”. Fra 01.01.2022 må VIKING kontaktes på telefon 95 95 06 00 HUSK Å OPPGI LØYVENUMMER

Hovedpunktene i regjeringens forslag til ny lønnsstøtteordning

Skrevet av Glenn Tuxen, N.T. Avd. Oslo Hvilke virksomheter retter ordningen seg mot? Foretak som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger på sitt forretningsområde, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller liknende, jf. covid-19 forskriftens kapittel 5 §13a, §14 annet ledd bokstav b-c samt tredje ledd og §14d. Foretak regnes å være […]

Ny og bedre avtale med Esso

Det er nå forhandlet en ny rabattavtale for medlemmer av Norges Taxiforbund der en med ESSO CARD der en kan velge mellom pumpepris eller listepris. Rabatt pumpepris: Bensin 90 øre pr. liter, Diesel 90 øre pr. liter Rabatt listepris Bensin 90 øre pr. liter, Diesel 180 øre pr. liter Vask 20 % Rekvisita 10% gjelder ikke dekk […]

Viktig dialog med Samferdselsdepartementet

Regjeringen har i regjeringsplattformen tydelig signalisert at de vil gjøre endringer i drosjereguleringen slik den er etter at nye regler trådte i kraft 1. november 2020. I dag har Norges Taxiforbund, sammen med flere aktører, vært i møte med samferdselsministeren.  Les mer her

Regjeringen ønsker alternativer til taksameter i drosje

Vi ønsker en seriøs drosjenæring, som er trygg for passasjer og sjåfør, som sikrer sjåførene riktig pris for tjenesten og som rapporterer riktig til skattemyndighetene. Derfor ønsker regjeringen å legge til rette for nye tekniske løsninger som alternativ og supplement til taksameter i drosje, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding i dag. Les […]