Fagkonferanse 18. – 19. oktober

Norges Taxiforbund har endelig gleden av å invitere til Fagkonferanse igjen. 18. og 19. oktober er det mulig å møtets til faglig og sosialt samvær, denne gang på Quality Airport hotel, Gardermoen. For mer info og påmelding les mer her

Ny direktør i NT

Torbjørn Brenna har begynt som ny direktør i Norges Taxiforbund. Samtidig har Talassum Aslam overtatt jobben som forbundets samfunnsøkonom. Les mer her

Strengere krav skal hindre lovbrudd

Flere kontroller tyder på at du verken er sikret en trygg bil eller en kvalifisert sjåfør, når du setter deg inn i en drosje. Nå vil regjeringen stramme inn. Vi er mange som setter oss inn i første ledige drosje uten bekymring. Men nå viser det seg at passasjerer har grunn til å være på […]

Rom for reguleringer under EØS-avtalen

Styret i Norges Taxiforbund hadde i morges frokostmøte med toppene i Samferdselsdepartementet og Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Tema var handlingsrommet for reguleringer av taxi innenfor EØS-avtalen. Advokatene Espen Bakken og Paul Gunnar Hagelund var klare på at krav om sentraltilknytning kan gjeninnføres i hele landet, mens direkte antallsregulering må begrenses til «distriktene». Les hele hstorien […]

Nye maksimalpriser fra 1. juni 2022

Konkurransetilsynet har godtatt en økning i maksimaltakstene for drosjer med 2,4 prosent, begrunnet i de høye drivstoffprisene. Norges Taxiforbund ba i brev 31. mars om en ekstraordinær økning i maksimalprisene. Begrunnelsen var at den ekstraordinære situasjonen i Europa har ført til økte priser på drivstoff, noe som medfører at drosjene i Norge opplever store kostnadsøkninger. […]

Regjeringen vil stille en rekke nye krav

Denne regjeringen ønsker en drosjenæring med ordnede forhold, der kundene er trygge, og sjåførene har en jobb de kan leve av. Vi skal ha en trygg pasient- og skoletransport, og et godt drosjetilbud i distriktene. Nå har vi besluttet å sende på høring er forslag en rekke krav til, som sammen vil bidra til å […]

OBS: Viktig melding ved veihjelp.

Vi minner om at medlemsavtalen med Falck ble avsluttet 31.desember 2021. Fra 1. januar 2022 vil alle som hadde avtale med Falck bli flyttet automatisk over til vår nye medlemsavtale med Viking. For mer informasjon om avtalen, logg inn på “Min Side”. Fra 01.01.2022 må VIKING kontaktes på telefon 95 95 06 00 HUSK Å OPPGI LØYVENUMMER

Hovedpunktene i regjeringens forslag til ny lønnsstøtteordning

Skrevet av Glenn Tuxen, N.T. Avd. Oslo Hvilke virksomheter retter ordningen seg mot? Foretak som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger på sitt forretningsområde, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller liknende, jf. covid-19 forskriftens kapittel 5 §13a, §14 annet ledd bokstav b-c samt tredje ledd og §14d. Foretak regnes å være […]

Ny og bedre avtale med Esso

Det er nå forhandlet en ny rabattavtale for medlemmer av Norges Taxiforbund der en med ESSO CARD der en kan velge mellom pumpepris eller listepris. Rabatt pumpepris: Bensin 90 øre pr. liter, Diesel 90 øre pr. liter Rabatt listepris Bensin 90 øre pr. liter, Diesel 180 øre pr. liter Vask 20 % Rekvisita 10% gjelder ikke dekk […]