Bare én av 13 drosjer i Stavanger hadde alt i orden

Søndag kontrollerte Statens vegvesen 13 drosjebiler i Stavanger. Bare én av de hadde alt i orden. 12 drosjer manglet kjøreseddel og løyvenummer synlig på bilene. To ble anmeldt for kjøring uten gyldig løyve. Ytterligere to ble rapportert inn fordi de ikke var forsikret for persontransport. «Her er det fortsatt mye å ta tak i», melder […]

MELDING FRA APCOA PARKERING – Bomarmen på plass igjen

Bomarmen inn til holdeplassen på SVG er nå satt på plass, og det er testet at denne fungerer som den skal. Med andre ord er alt tilbake til normalen. TMS systemet har i hele denne perioden fungert som normalt, som nevnt i tidligere e-post. Minner om at alle drosjer skal kjøre til depot, og vente […]

VIKTIG MELDING FRA APCOA PARKERING

Vi har blitt informert om at bomarmen inn til holdeplassen har blitt fjernet. Det betyr i praksis at det per nå ikke er noen bom som sperrer for innkjøringen til holdeplassen. Payvend og Bravida er varslet om dette, og de vil følge opp saken. Vi kommer med en tilbakemelding så fort vi får en oppdatering […]

Garantisum Taxi

Samferdselsdepartementet innfører krav om garantisum for løyvehavere fra og med 1.januar 2023. Den nye forskriften innebærer at det må legges ved en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap tilsvarende 53 000 kr for det første løyvet og 26 000 kr for påfølgende løyver. Denne forskriften gjelder for alle nye løyvehavere, mens alle som har fått tildelt […]

Åpningstider julen 2022

Kontoret er ubetjent i mellom 27. til 30. desember , men du når oss på telefon: 930 92 603 i tiden Kl. 10:00 til 15:00

Bussveien stenger deler av Jåttåvågen

Fredag morgen, 16. desember, blir deler av Diagonalen i Jåttåvågen stengt som følge av arbeid på bussveien, opplyser Rogaland fylkeskommune i en melding. Området vil etter planen forbli stengt fram til starten av 2024. Det blir etablert to omkjøringsveier. Dette er en trafikkert strekning i Stavanger. Vi ser at anleggsperioden påvirker de som ferdes og […]

Arbeider på holdeplassen Sola flyplass

I perioden mandag 12.12.22– tirsdag 13.12 vil det bli utført arbeid på SVG holdeplassdelen som er under tak. Det betyr at når drosjer kalles opp fra depot skal de ikke kjøre inn under taket på holdeplassen, men stille seg opp i filen utenfor tak, der maxi-taxier normalt står. Området under tak vil være sperret av. […]