Kontakt Oss

+47 930 92 603

Årsmøtet i fylkesforeningen 2024

Hovedstyret vedtok på sitt styremøte 23.11.2023 å avholde Årsmøtet på hotell Jæren, Bryne helgen 12. og 13. april 2024. Vi kommer tilbake med flere detaljere senere., men sett av datoen allerede i dag.