Kontakt Oss

+47 930 92 603

Arbeider på holdeplassen Sola flyplass

I perioden mandag 12.12.22– tirsdag 13.12 vil det bli utført arbeid på SVG holdeplassdelen som er under tak. Det betyr at når drosjer kalles opp fra depot skal de ikke kjøre inn under taket på holdeplassen, men stille seg opp i filen utenfor tak, der maxi-taxier normalt står. Området under tak vil være sperret av.

I tilfeller der man har fått oppkalling, men det er fullt ute på holdeplassen, vil man kunne bruke venstre fil før man kommer til bommen som «venteplass».

Sjåfører skal fremdeles kjøre inn på depot, og vente på oppkalling – når man kalles opp kjører man inn bommen på holdeplass som normalt, men oppstilling skal skje utenfor taket/i maxi feltet.