Hvordan bli Taxisjåfør

Infoside for Taxiskolen AS avd. Stavanger

Hvordan bli taxisjåfør

Taxiskolen AS har i samarbeid med politiet ansvaret for gjennomføring av kjentmannprøvene som kreves for å kjøre taxi på Nord-Jæren.

Krav for å få kjøreseddel for Nord-Jæren:

 • Fylt 20 år.
 • Førerkort minimum Klasse B, norsk eller fra et EU land.
 • Fin vandel
 • Godkjent helseattest. Ikke eldre enn 3 måneder.
 • Bestått kartbok og kjennskapsprøve.

Tillegg for EU og EØS borgere:

 • Politiattest  fra det landet en har bodd i hvis en har mindre enn 4 års botid i Norge.
 • Bestått norskeksamen minimum Vitnemål fra grunnskole eller videregående skole eller norskprøve B1. 

Tillegg for borgere utenfor EU /EØS:

 • Bestått norskeksamen minimum Vitnemål fra grunnskole eller videregående skole eller norskprøve B1.

Registering skjer ved personlig oppmøte på Taxiskolen AS der en også får kjøpt studiemateriell, eller på påmeldingsknappen lenger nede.

Det avholdes månedligere kjennskapskurs som er obligatorisk for alle kandidater7

Neste kurs starter 20. august kl. 16:30 i Støperigata 30. 4014 Stavanger.

Kursdager:  20. – 21. – 22. – 27. og 29. august 2019 alle dager kl. 16:30 til kl. 20:00

Etter endt kurs som går over 5 dager på kveldstid må kandidatene først bestå en kartbokprøve før en kan gå opp til kjennskapsprøven.

 • Kartbokprøven består av 3 deler.
 • Del 1 består i at det blir leste opp 10 adresser hvor kandidatene skal finne ved hjelp av kartboka hvor gaten/veien begynner og slutter.
 • Del 2 skal en ved hjelp av kartboka finne korteste lovlige kjørerute.
 • Del 3 er 5 spørsmål om lover og regler som alle sjåfører må og skal vite.
 • Maks poengsum er 47 og en må ha minimum 35 poeng for å bestå.
 • Kartbokprøvene avholdes annen hver mandag i uker med oddetall (uke 1 – 3 – 5 – osv.)

Etter bestått kartbokprøve kan en gå opp til kjennskapsprøven som avholdes daglig etter timebestilling i skolen åpningstider.

 • Kjentmannsprøven tas på PC og du får 75 spørsmål der du må ha minimum 56 riktige svar (75%).

Videre saksgang.

 • Etter beståtte prøver og alle papirer er levert skolen sendes søknad om kjøreseddel til politiet. Saksgang hos politiet er 2 til 3 uker.
 • Hvis søknad om kjøreseddel godkjennes kan kjøreseddelen hentes på Taxiskolen. Kandidatene vil få melding på SMS når kjøreseddel er klar for utlevering.

Priser ved Taxiskolen:

 • Kjennskapskurs Kr. 2.000.-
 • Kartbok Kr. 200.-
 • Pensumhefte Kr. 100.-
 • Kartbokprøve Kr. 450.- pr. prøve
 • Kjennskapsprøve Kr. 850.- pr. prøve.

Etter å ha mottatt politiets kjøreseddel må du henvende deg til en av sentralene på Nord-Jæren for service /taksameterkurs.
Påmelding og priser fås ved den enkelte sentral.

Sentraler på Nord-Jæren:

 • Bryne Taxisentral Jernbanevegen 8 4340 BRYNE 51 48 15 60
 • Vibå JærTaxi, Klepp, 51 40 33 00 / 51 42 43 44
 • Miljøtaxi Stavanger Pedersgata 87 4014 STAVANGER 51 58 66 66
 • Norgestaxi Stavanger Støperigata 30 4014 STAVANGER 08000
 • Randaberg Taxi Postboks 41 4096 RANDABERG 05141
 • Sandnes Taxi Larsamyrå 18 4313 SANDNES 51 66 16 00
 • Sola Taxi Solakrossen 4050 SOLA 51 65 04 44
 • Stavanger Taxi Gamle Forusvei 43 4033 STAVANGER 51 90 90 90
 • Ålgård & Gjesdal Taxi 4330 ÅLGÅRD 51 61 00 00