Taxikalender

 29.02.2020Frist for innlevering av saker til Årsmøtet
03.03.2020Kl.10:00 – 15:00Hovedstyremøte Støperigata 30, 4014 Stavanger
14.03.2020Årsmøte NT HordalandScandic Voss
28.03.2020Kl.10:00 – 17:00Årsmøte NT RogalandSted bestemmes senere

 
10.06.2020LandsstyremøteAlta
11.06.2020LandstyremøteAlta